Manman Di Mwen (2014)

Transcription

Lanne ka pase
Ayen pa shanje
Nu tut nu ja grandi
E konbyen ja tonbe
Dòt an tè ka puri
E serten ka ranje
Yo di vi an nu futù
Evè ke lèspri an nu ja manje
Navige adan vie lanmè bato la ka tange
Yo pa sav sa an ni an kè an mwen e putan yo la ka pale
Vi la ja tjue nèg an mwen se pu sa men la ka tranble
An rèv ki aneanti
E kè la fin pa asonbri
Mè di mwen ki tan an ke pran somèy
An pe pa kwè adan l'être humain
Non pe pa fè ayen ban mwen
Lese mwen an pa bizen mun
Prefere fè a tèt an mwen se mwen tu sèl ke peye tut

Manman di mwen
Pli u ka grandi
Pli u ka sanm papa'w
Pli lanne ka pase pli nu pa ka vwè lanmu an zye'aw
U pa pli move ki an dòt timun di mwen ka manman pe fè ba'w
Pli an eseye gade pli nu pa sav kè pase an tèt'aw
Manman di mwen
Pli u ka grandi
Pli u ka sanm papa'w
Pli lanne ka pase pli nu pa ka vwè lanmu an zye'aw
U pa pli move ki an dòt timun di mwen ka manman pe fè ba'w
Pli an eseye gade pli nu pa sav kè pase an tèt'aw

Laj la ka monte
Sonje u pa tu sèl
Jordan save sa u ka fè
Sonje kè u ni an ti frè dèyè
An sav u san fute
Ayen pa ka tjienn vu a kè
Mè lè la jistis kè mare'w
A pa vu mè mwen ki ke sufè
U tuju an la ri zanmi ke fure'w an ba tè
Mwen menm pa leve an bandi
Dèmen shèshe an biten pu fè
Mun ja di mwen kè u an vie mès
An ve pa voye flè simityè
An ve pa ayen a pon mun pu lenstan tuju demerde mwen
Pitit an zye'aw yenki nwèsè
Le an ka pale'w u pa ka tann ayen
Shimen la u pran pa ni rètu
Adan zye'aw an vwè u te ja pèd
U sav ti frè'aw ka kopye tut
Donk lè i la sonje sa u ka fè

Manman di mwen
Pli u ka grandi
Pli u ka sanm papa'w
Pli lanne ka pase pli nu pa ka vwè lanmu an zye'aw
U pa pli move ki an dòt timun di mwen ka manman pe fè ba'w
Pli an eseye gade pli nu pa sav kè pase an tèt'aw
Manman di mwen
Pli u ka grandi
Pli u ka sanm papa'w
Pli lanne ka pase pli nu pa ka vwè lanmu an zye'aw
U pa pli move ki an dòt timun di mwen ka manman pe fè ba'w
Pli an eseye gade pli nu pa sav kè pase an tèt'aw

Yo pe pa fè ayen ban mwen
Lese mwen an pa bizen mun
Prefere fè a tèt an mwen se mwen tu sèl ke peye tut

🇫🇷 Traduction

Les années passent
Rien ne change
On a tous grandi
Et beaucoup sont tombés
D’autres pourrissent sous terre
Et certains se rangent
Ils disent que nos vies sont foutues
Et que notre esprit est déjà rongé
Naviguer dans une mer agitée le bateau tangue
Ils ne savent pas ce que j’ai dans le cœur pourtant ils parlent
La vie a déjà tué mes « soldats » c’est pour ça que la main tremble
Un rêve anéanti
Et le cœur fini par s’assombrir
Mais dis-moi quand je pourrai dormir
Je ne peux pas croire en l’être humain
Non vous ne pouvez rien pour moi
Laissez-moi je n’ai besoin de personne
Je n’en fais qu’à ma tête je serai le seul à tout payer

Maman m’a dit
Plus tu grandis plus tu ressembles à ton père
Plus les années passent plus l’amour dans tes yeux s’amenuise
Tu n’es pas plus mauvais qu’un autre
Mon enfant dis-moi ce que maman peut faire pour toi
Plus j’essaie de voir moins je sais ce qui se passe dans ta tête
Maman m’a dit
Plus tu grandis plus tu ressembles à ton père
Plus les années passent plus l’amour dans tes yeux s’amenuise
Tu n’es pas plus mauvais qu’un autre
Mon enfant dis-moi ce que maman peut faire pour toi
Plus j’essaie de voir moins je sais ce qui se passe dans ta tête

Tu grandis (l’âge monte)
Rappelle-toi que tu n’es pas seul
Jordan sache ce que tu fais
Rappelle-toi que tu as un petit frère
Je sais que tu t’en fous
Rien ne te tient à cœur
Mais lorsque la justice t’arrêtera
Ce n’est pas toi mais moi qui souffrira
Tu es toujours dans la rue les amis t’enterreront
Je n’ai pas élevé de bandits
Demain cherche quelque chose à faire
Des gens m’ont dit que tu fais n’importe quoi
Je ne veux pas envoyer de fleurs au cimetière
Je ne veux rien de personne
Pour l’instant je me suis toujours démerdé
Que de noirceur dans tes yeux
Quand je te parle tu n’entends rien
Le chemin que tu empruntes est sans retour
Dans tes yeux j’ai vu que tu étais déjà perdu
Tu sais que ton frère copie tout
Donc quand il est là fais attention à ce que tu fais

Maman m’a dit
Plus tu grandis plus tu ressembles à ton père
Plus les années passent plus l’amour dans tes yeux s’amenuise
Tu n’es pas plus mauvais qu’un autre
Mon enfant dis-moi ce que maman peut faire pour toi
Plus j’essaie de voir moins je sais ce qui se passe dans ta tête
Maman m’a dit
Plus tu grandis plus tu ressembles à ton père
Plus les années passent plus l’amour dans tes yeux s’amenuise
Tu n’es pas plus mauvais qu’un autre
Mon enfant dis-moi ce que maman peut faire pour toi
Plus j’essaie de voir moins je sais ce qui se passe dans ta tête

Ils ne peuvent rien pour moi
Laissez-moi je n’ai besoin de personne
Je n’en fais qu’à ma tête je serai le seul à tout payer