Babas (2018)

Transcription

Dé zè d’matin ou ka lévé mwen
Mwen osi an ké fèw li Babas
Ou ka vin chèché mwen a bo an voiti
Ou té ké di an voiti « Hamas »
Voiti’aw an pan’n an ja diw an kartié la sé la ki ni garaj
Bwef
O la nou kay poukoi ou ka fè an soti a kaz
Poukoi nou si la route poukoi ou ka tounen tèt’aw tou patou
Poukoi an taco’aw la ni ordinatè télé chèn hi-fi machin a coud
Poukoi tout a cou an ni bwef ou pa fou répon’n mwen vit pas ou pa soud
An ka mandé mwen mèm ès ou pa sou
Ou ka chargé kalib’aw
Ou kompran’n an ka ri baw
An té kompran’n ou bwè mè an ni lidé ke ou mèt poud an narin’aw
Fè mouvman’aw èvè Benjamin
Tou l’tan an ka diw de fè biten’aw byen
An té ja diw an pa an trip’aw mwen
Simèn pasé yo maré chaben
Mwen a ka fè la poul ?
An toujou la pou’w
Lè nou té piti ki moun té ka pran baw
Lè yo té ka vé baw cou
*** Ou ni mémwa kout
Ramné mwen a kaz sé bon boug’aw cool

Ni sa ki an la ri la
Yo pa ni le chwa
An zyé a yo mèm
Ou Ka vwè a ni èspwa
An lot jèn ki pati yiè swa
Ni sa ki an la ri la
Yo pa ni le chwa
An zyé a yo mèm
Ou Ka vwè a ni èspwa
Pwoblèm pou ti malérèz la

Ou ka joué lé gangstè
Ka di kè ou lévé an la ri mè man’n ou pa wont di sa
Ou trouvé an travay sérié adan antrepriz a zanmi a papa richa
La simèn anployé modèl é ou vlé joué lé brakè lé vendredi swa
Si ou vé fè mji aw fè maji aw mè moun pa ka fè maji èvè Diksa
Non lè ou té an bab èvè Douglas
Ki moun ki wotéw an ba coud kas
Ou vlé fè an pasé pou an boug lach
Hein ou vlé joué lé gro gaz
Ou sé ti chouchou a fanmi’aw
Ou poko jen konèt lan mizè
Ou yen ki rantré an délir’aw
Ou décidé de ba la ri chèn
Di sa ou vlé ke an pa cap
An*** simé rété lwen a tout traka
An pa ni filon a manman é papa
Si an foté sé la kata
É an ni an tou piti ka grandi
An pé ké mèm savé ka mwen diy
Lè yo ké diy papaw bandi
Sé pou sa papaw pa la
Sé pandan lan nuit i té ka soti
I té ka atan’n ke zot té ka domi
Manti I té ka manti baw é ba manman
Di sa ou vlé ke an pa cap
An*** simé rété lwen a tout traka
An pa ni filon a manman é papa
Si an foté sé la kata