Bonita (2019)

Transcription

Tou sa ki ka rivé mwen man sa mérité
Nèg la jalou évè sa véritab
Lè ou ka manti yo ka kwè sé vérité
Lè ou ka di vré yo ka fè buzz si powtab
Fanmi-la ouvè zorèy aw pou pé tann
Vwè mwen tonbé sé sa yo tout yo ka prétann
Limyè-la soti limè i po'o étenn
Men ka an ka vwè la bésé son-la atann
Ken an ni mal kè
Sé mwen i gadé an pa fou pa moké'w
Dépi kitan an kartyé-la ni mannken
Tala two fresh oblijé an ay bloké'y
Frèw si i travèsé mwen douvan tout mon sa ké fan'an mal lawont si mwen
Si sé on ravèt i ké mèt lawat si mwen
Si i konèt mwen an ka kwè i ké vè sé mwen

Bonita bonita i ka fan'an palé èspanyól
An vwè ou gé mwen don kalè la fo pa ou ké joué pon wol
Zanmi an mwen la pa fan'an wont ou yo ké déliré
Baby si ou vé pa an ka komprann vou mè an nou tayé
Bonita bonita ou gadé mwen ka sa vlé di
An tèt an mwen ja ni on fim donk di mwen avan ou pati
Zanmi an mwen la pa fan'an wont ou yo ké déliré
Baby si ou vé pa an ka konprann vou mè an nou tayé

Dézyèm kouplé sé baw ou vwè an ka chanté ou ké pé ay gadé lè ou ni lokazyon
Mwen vi an mwen sé baw wonm an gòj an mwen ka brilé paskè an paka mèt glason
Mè si ou pasé owa mwen on dot jou oblijé an rété èvè'w dè tout fason
Ou sé on boté ki ra an konèt zot ou ké di mwen sa sé diskèt donk bon passons
Bonita bonita ta la pani tan i senkè mwen le ka ou ka pati a trant
Ou two bèl dé zyé aw ka ba mwen mal tèt
Lè an ké kryé'w fo pa ou mèt mwen si atant
La fò an rètouné si blok ni on yancli ka vin tjèk mwen plita
E o fèt si ou pa té konèt mwen fò ou sav non an mwen sé Mata

Bonita bonita i ka fan'an palé èspanyòl
An vwè ou gé mwen don kalè la fo pa ou ké joué pon wol
Zanmi an mwen la pa fan'an wont ou yo ké déliré
Baby si ou vé pa an ka komprann vou mè an nou tayé
Bonita bonita ou gadé mwen ka sa vlé di
An tèt an mwen ja ni on fim donk di mwen avan ou pati
Zanmi an mwen la pa fan'an wont ou yo ké déliré
Baby si ou vé pa an ka konprann vou mè an nou tayé

Bonita Bonita...