Love Adan Tchè Mwen (2011)

Transcription

Mwen ké fè tout' pou toujou ni Love adan tchè mwen
détèrminasyon an zyé mwen
fè tout' pou toujou rété anlè chimen mwen
fè tout' pou pa jen dévié, non, pou pa jen ladjé

Tchenbé rèd pa moli
sé sa manman di mwen dépi tou piti
mi atchèlman mwen grandi
sé pli gran prensip' mwen dan la vi
Mé mèm' si man byen konsyan
ke le mond' méchan
Ke vré valé pa ni pwa douvan lajan
ké moun ka pété lé plon
tibren tro souvan
la èn' ka instalé tèlman fasilman

Mwen sav kè pèson pa a labri
é ke ayen pa établi
nenpot' ki jou man pé fébli
é kité ko mwen anvayi
pa an raj' ki la ki ka grandi
an didan mwen i ka bouyi
lè mwen ka wè injistis ki ni
moun ka mo fin dan la ri
maléré ka pléré pandan kè sa ki ni la ka ri
vionlans é kompani
tué moun kon si sa minim'
man colè lè man wè
pwofitasyon si lé démini
obligé mandé bondié an limiè
pou toujou ni ..