Love Adan Tchè Mwen (2011)

Transcription

Mwen ke fè tut pu tuju ni lòv adan tjè mwen
Detèrminasion an zie mwen
Fè tut pu tuju rete anlè shimen mwen
Fè tut pu pa jen devie, non, pu pa jen ladje

Tjenbe rèd pa moli
Se sa manman di mwen depi tu piti
Mi atjèlman mwen grandi
Se pli gran prensip mwen dan la vi
Me menm si man bien konsyan
Ke le mond meshan
Ke vre vale pa ni pwa duvan lajan
Ke mun ka pete le plon
Tibren tro suvan
La èn ka enstale tèlman fasilman

Mwen sav kè pèson pa a labri
E ke ayen pa etabli
Nenpot ki ju man pe febli
E kite kò mwen anvayi
Pa an raj ki la ki ka grandi
Andidan mwen i ka buyi
Lè mwen ka wè enjistis ki ni
Mun ka mò fin dan la ri
Malere ka plere pandan kè sa ki ni la ka ri
Vionlans e konpani
Tjue mun kon si sa minim
Man kolè lè man wè
Pwofitasion si le demini
Oblije mande Bondie an limiè

Pu tuju ni lòv adan tjè mwen
Detèrminasion an zie mwen
Fè tut pu tuju rete anlè shimen mwen
Fè tut pu pa jen devie, non, pu pa jen ladje